GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Bersandar kepada Tuhan

Terpublikasi Tue, 01 Mar 2022   

oleh:

Mazmur 35:11-28; Keluaran 35:1-29; Kisah Para Rasul 10:9-23a

Selamat hari Senin.

Mengkhususkan bagi Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Musa kepada umat; supaya umat menguduskan hari Sabat, supaya umat memberikan persembahan untuk mendirikan kemah suci dan tempat kebaktian di dalamnya , dan menunjuk dua orang yang mengerjakan semua itu (Kel. 35 : 1-29). Semua dipersiapkan untuk menyatakan hormat dan syukur atas karya kasih Tuhan. Untuk suatu tugas, Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus tentang segala binatang yang haram dan tidak tahir (Kis. 10 : 10-14), dan itu sampai tiga kali. Tanda itu sebenarnya untuk memberitahu kepada Petrus : ia akan kedatangan utusan Kornelius, seorang bukan Yahudi, perwira pasukan bernama pasukan Italia (Kis. 10 : 1). Ada waktunya memang kita menerima yang tidak kita suka, seperti yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur merasakan deraan yang amat sangat dari orang yang justru ia tolong dan bela, sampai ia minta tolong kepada Tuhan. Mazmur 35:22-24 (TB)  Engkau telah melihatnya, TUHAN, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh dari padaku!
Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku!
Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya TUHAN Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku!  

Semua yang dialami oleh pemazmur adalah bagian bagaimana umat diajak untuk berpaut kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada kehendak Tuhan dalam hidup sekalipun tidak selalu mudah.

Doa :
Petugas medis dan paramedis mendapatkan tunjangan yang layak dalam penanganan covid.