GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tuhan Bertindak

Terpublikasi Mon, 05 Aug 2019   

oleh:

1 Samuel 6 : 1-16; Matius 24 : 15-27

Merdeka!!

Kemerdekaan bangsa kita didapat bukan dengan cuma-cuma. Semua diraih dengan perjuangan. Seluruh bangian masyarakat Indonesia turut berjuang. Laki-laki perempuan. Di medan laga, dapur umum dan rumah sakit. Tua dan muda. Miskin dan kaya. Beragama apapun mereka. 
Dan semua itu kita percaya: Tuhan yang menjadikan semuanya. Itulah yang diungkapkam dalam pembukaan UUD 1945. Semua terjadi atas berkat rahmat Allah yanh mahakuasa. Demikian juga Israel. Ketika Tabut Tuhan diambil dari mereka oleh orang Filistin, Tuhan bertindak. Oleh karena itu mereka mengembalikan Tabut Tuhan. 1 Samuel 6:6-9 (TB)  Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi, ketika Ia mempermain-mainkan mereka?

Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut TUHAN, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas, yang harus kamu bayar kepada-Nya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah: apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka Dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui, bahwa bukanlah tangan-Nya yang telah menimpa kita; kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita." Itulah yang dikatakan oleh imam dan petenung orang Filistin ketika mereka akan mengembalikan Tabut Tuhan itu. Dan memang, Tabut itu lewat Bet Semes. Tuhan yang bertindak. Tuhan selalu bertindak dalam hidup kita. Juga dalam segala yang kita alami. Dia tidak pernah melupakan kita. 

Namun, ada banyak hal yang berusaha mengombang-ambingkan iman percaya kita dari Tuhan. Karena itu, waspadalah!
Tuhan Yesus mengingatkan tentang akhir zaman: Matius 24:24-27 (TB)  Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.

Jadi, bertekunlah dalam Tuhan yang mahakuasa. Nantikanlah karya kasih-Nya dalam hidup kita hari lepas hari.

Doa:
Syukur untuk Indonesia merdeka dan kekuatan supaya menjaga kemerdekaan bagi semua orang.