GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Bedosa dan Diselamatkan

Terpublikasi Fri, 16 Feb 2024   

oleh:

Mazmur 25:1-10; Daniel 9:1-14; 1 Yohanes 1:3-10

Selamat hari Kamis.

Daniel sebagai seorang buangan di tanah Babel pertama-tama mengingat sebab mengapa umat Tuhan menjadi orang buangan (Dan. 9:3-8).  Atas itu semua Tuhan telah bersiap dengan malapetaka (Dan. 9:9z14). Lalu, kepada umat-Nya benarkah Tuhan murka amat sangat? Penulis 1 Yohanes berkata: 1 Yohanes 1:3-4 (TB)  Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Penulis mengingatkan: semuanya adalah kasih karunia Allah. Itulah awal dari kehidupan orang percaya, dan dalam hidup kita di dunia, kita diingatian. 1 Yohanes 1:7-10 (TB)  Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa.

Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Hidup kita penuh dengan dosa namun semua dihapuskan karena karya kasih Tuhan, yang olehnya kita mengakui karya kasih-Nya dalam hidup. 

Oleh karena itu kita punya keberanian untuk berharap kepada Tuhan. Mazmur 25:8-10 (TB)  TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. 

Bersyukurlah karena karya kasih-Nya yang besar.

Doa:
Pemuda remaja mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang.