GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Berkata Benar, Berlaku Benar

Terpublikasi Mon, 06 Nov 2023   

oleh:

Mazmur 107:1-7, 33-37; Yosua 2:15-24; Matius 23:13-28

Selamat hari Sabtu.

Dua orang pengintai yang diselamatkan oleh Rahab membuat sebuah perjanjian tentang keselamatan Rahab ketika nanti umat Israel memasuki Yerikho (Yos. 2:17-21) sementara itu Rahab memberitahukan tempat supaya kedua pengintai itu selamat, dan sesudah tiga hari, kedua pengintai itu pulang ke Yosua. Yosua 2:24 (TB)  Kata mereka kepada Yosua: "TUHAN telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita."Melakukan yang benar, itulah yqng dilakukan oleh kedua pengintai, dan juga Rahab. Kedua orang pengintai tersebut menurut dengan apa yang dikatakan Rahab, dan Rahab pun berjanji untuk taat kepada apa yang mesti dilakukan. Jika semua dilakukan dengan benar, maka semua akan benar. 

Sebaliknya jika umat melakukan yang tidak benar, Tuhan murka. Itulah yang terjadi kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka yang diberikan tugas dan tanggung jawab menduduki kursi Musa justru berlaku jahat dan tak sesuai Firman yang mereka katakan kepada umat. Karena itu Tuhan Yesus berkata: Matius 23:28 (TB)  Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan.

Berkata benar, berlaku benar adalah sikap hidup yang benar dari orang percaya.

Doa :
Keluarga yang mengasihi dan bersedia mengampuni.