GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Bersaksi

Terpublikasi Thu, 06 Aug 2020   

oleh:

Mazmur 67; Yesaya 56: 1-5; Matius 14: 34-36

Selamat hari Sabtu.

Ketika manusia merasa kuat, begitu mudah ia/ mereka menganggap orang lain lebih rendah. Kita kenal Hitler dengan mengunggulkan bangsa Arya, Amerika di masa lalu dengan mengunggulkan kulit putih, dan Aparthaid di Afrika  Selatan. Kesombongan diri menjadikan kita tak mampu menjadikan orang lain sebagai sesama. Demikian juga tentang keselamatan. Pertanyaan: siapakah yang diselamatkan? Menjadi pertanyaan sejak awal, dan dengan tegas Tuhan menyatakan : Tuhan menyelamatkan semua orang, dan Israel menjadi saluran berkat-Nya. Yesaya 56:1-2 (TB)  Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya: yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Hidup orang beriman menjadi jalan untuk orang lain mengenal Tuhan, Allah Israel sehingga mereka diselamatkan, supaya semua bangsa memuji Tuhan (Maz. 67). Tuhan Yesus datang juga datang bagi siapa saja. Ketika Dia tiba di daerah Genezaret, Tuhan Yesus pun berkarya di sana, memberikan kesembuhan.

Adakah kita menjadi duta-duta kasih Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini?

Doa:
Usaha untuk mendapatkan vaksin.