GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Dikuduskan untuk Mewarta

Terpublikasi Mon, 02 Dec 2019   

oleh:

Yesaya 4 : 2-6; Kisah Para Rasul 1 : 12-17, 21-26

Selamat hari Kamis.

Tuhan selalu menuntun umat-Nya kepada kebaikan. Sekalipun umat-Nya memberontak namun Tuhan mengasihi mereka. Namun, bukan berarti Tuhan membiarkan umat-Nya hidup dalam dosa. Dia pasti akan menyucikan mereka sehingga mereka menjadi taat dan setia. Begitu juga Yerusalem. Dengan hadirnya tunas yang ditumbuhkan Tuhan, maka Tuhan menguduskan umat-Nya. Yesaya 4:3-4 (TB)  Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila TUHAN telah membersihkan kekotoran puteri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Mereka yang tersisa dari murid-murid Tuhan ketika Tuhan Yesus memasuki masa-masa sulit tidaklah banyak. Kira-kira seratus duapuluh orang, dan merekalah yang bertekun untuk berdoa untuk menunggu pernyataan Allah supaya Roh Kudus menolong mereka untuk mewartakan berita sukacita, dan itu diawali dengan memilih rasul keduabelas, pengganti Yudas.

Di dunia kita sekarang ini, adakah diantara kita bersedia menjadi murid Tuhan yang dikuduskan dan mewartakan Injil Tuhan supaya Tuhan dimuliakan?

Doa:
Melalui kesaksian hidupku setiap hari (perkataan, perbuatan) nama Tuhan dimuliakan.