GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Ketaatan kepada Tuhan

Terpublikasi Mon, 25 Sep 2023   

oleh:

Mazmur 105:1-6, 37-45; Keluaran 16:22-30; Matius 19:23-30

Selamat hari Sabtu

Tuhan memberikan aturan kepada umat untuk ditaati. Aturan ini juga berlaku ketika Tuhan memberikan manna; tentang manna di hari keenam; umat mestilah mengambil dua kali lipat pada hari keenam untuk dimakan juga di hari ketujuh (Kel. 16:22-27). Namun sayangnya ada saja umat yang tidak menurut. Keluaran 16:28-30 (TB)  Sebab itu TUHAN berfirman kepada Musa: "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah-Ku dan hukum-Ku?

Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan sabat itu kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu."Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Ketaatan kepada Tuhan adalah sikap seorang umat yang percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mazmur 105:43-45 (TB)  Dituntun-Nya umat-Nya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikan-Nya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya, dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya!
Ketaatan kepada Tuhan memang sulit dilakukan jikalau manusia masih dilingkupi keegoisan seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus (Mat. 19:23-24).

Oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan: Matius 19:28-30 (TB)  Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

Ketaatan. Itulah yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Taat kepada Tuhan yang telah memberikan hidup, dan ketaatan itu diwujudkan dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita.

Doa:
Keluarga yang terbuka dan percaya kepada Tuhan.