GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Ketaatan kepada Tuhan

Terpublikasi Tue, 17 Oct 2023   

oleh:

Mazmur 97; Keluaran 32:15-35; Yudas 17-25

Selamat hari Senin.

Tuhan adalah raja (band. Mzm. 97: 1-9) karena itulah Dia patut dipuji dan dimuliakan. Karena itulah Tuhan memberikan dua loh batu berisi hukum Allah. Namun sayangnya ketika Musa turun dari gunung Sinai ia dan Yosua mendapati umat bersorak-sorai dan menari untuk patung anak lembu yang menunjukkan ketidaksetiaan umat. Karena itulah ia melemparkan kedua loh batu itu dan dipecahkan, Musa juga bertindak atas anak lembu emas itu dan menyuruh umat meminum air yang dicampur dengan emas yang sudah dihancurkan. Musa juga menegur Harun dan dengan tangan orang Lewi tigaribu orang meninggal (Kel. 32:20-29). Musa memohon pengampunan kepada Tuhan (Kel. 32:31-32), dan Tuhan berkata: Keluaran 32:33-34 (TB)  Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: "Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitab-Ku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu; akan berjalan malaikat-Ku di depanmu, tetapi pada hari pembalasan-Ku itu Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka."Ketidaktaatan adalah dosa, dan mereka sendiri yant menanggungnya. Penulis kitab Yudas mengingatkan; Yudas 1:20-23 (TB)  Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.

Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Iman mestilah menjadikan kkta melakukan perbuatan benar dalam hidup, dan mengutamakan Tuhan. Yudas 1:24-25 (TB)  Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Mari dengan iman yang kuat dan teguh kita menjadi pelaku kasih.

Doa:
Masyarakat yang berani untuk memulai usaha sebagai bagian dari Indoensia bangkit.