GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

KRISTUS RAJA; JUGA DALAM HIDUPMU?

Terpublikasi Sat, 24 Nov 2018   

oleh:

Daniel 7 : 9-10, 13-14; Mazmur 93; Wahyu 1 : 4-8; Yohanes 18 : 33-37

Selamat hari Kristus Raja.

Hari Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Hari Minggu antara Minggu biasa dan memasuki Adven. Dalam siklus kehidupan kita yang terus berputar, dimanakah kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Benarkah dia sudah meraja dalam setiap segi kehidupan kita? Apakah Kristus sudah meraja dalam hidup kita? Dalam penglihatan Daniel, ketika semua kuasa dunia dikalahkan maka hadirlah seorang anak manusia, dan kuasa yang kekal diberikan kepada Dia; Daniel 7:13-14 (TB)  Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. 

Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.  Puji-pujian pemazmur meneguhkan siapakah Tuhan dalam hidupnya. Tuhan adalah raja yang memerintah dengan kuat kuasa-Nya; Mazmur 93:1-2 (TB)  TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang; takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. 

Tuhan yang meraja dalam hidup ini; kekuasaan-Nya kekal untuk selamanya. Namun, apa artinya kalau kita menyebut Kristus Raja? Kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dan, Tuhan Yesus berkata; Yohanes 18:37 (TB)  Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."

Jadi, sudahkah kita selalu mendengar kebenaran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tetap setia dan taat dalam hidup kita? Bukan hanya tentang data-data Tuhan Yesus namun bersedia untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang dalam hidup kita menjadikan Kristus meraja.