GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Mengikut Firman, Tanda

Terpublikasi Mon, 31 Jul 2023   

oleh:

Mazmur 119:129-136; 1 Raja-raja 2:1-4; Matius 12:38-42

Selamat hari Sabtu.

Ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Tuhan Yesus suatu tanda untuk mereka percaya. Matius 12:38-39 (TB)  Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus: "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari pada-Mu."Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. Haruskah kita meminta tanda? Bukankah pernyataan kasih Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya sudah cukup?

Nasehat Daud kepada Salomo adalah nasehat supaya  Salomo setia hanya kepada Tuhan. 1 Raja-raja 2:3-4 (TB)  Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kautuju, dan supaya TUHAN menepati janji yang diucapkan-Nya tentang aku, yakni: Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapan-Ku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Nasehat Daud di akhir masa hidupnya mengingatkan kehidupan seorang hamba yang berserah kepada Tuhan seperti yang dikatakan pemazmur; Mazmur 119:131 (TB)  Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. 

Menjadi umat selalu mendambakan firman Tuhan sebagai penuntun jalan kehidupannya.

Doa :
Keluarga saling menopang dalam kehidupan bersama.