GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Menutup dan Membuka

Terpublikasi Wed, 03 Jan 2024   

oleh:

Pengkhotbah 3:1-13; Mazmur 8; Wahyu 21:1-6a; Matius 25:31-46

Selamat hari Senin.

Tuhanlah yang merancangkan keehidupan manusia. Dialah yang mengatur segala sesuatu (Pkh. 3:1-10). Pengkhotbah 3:11 (TB)  Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak hanya menjadi pelaku namun dijadikan pribadi yang diberikan kuasa dalam hidup yang dijalani dalam kasih penyertaan Tuhan.
Mazmur 8:4-6 (TB)  (8-5) apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?
(8-6) Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
(8-7) Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya: Dan untuk itu manusia patut memuji dan memuliakan Tuhan, dan semuanya itu mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Mat. 25:31-46) untuk menyongsong langit baru dan bumi baru. Wahyu 21:5-6 (TB)  Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!" Dan firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar."Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mengakhiri tahun 2023 setiap kita mempertanggungjawabkan yang sudah kita lakukan, dan bersiap diri untuk tahun 2024. Ingatlah:

Tuhan menyiapkan hari baru untuk diisi dengan karya kasih seperti yang Tuhan ajarkan.

Doa:
Pemerintah yang mempersiapkan peluang – peluang usaha.