GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Merendahkan Diri

Terpublikasi Mon, 21 Sep 2020   

oleh:

Mazmur 106: 1-12; Yesaya 41: 1-13; Matius 18: 1-5

Selamat hari Rabu.

Menjadi yang terbesar dab terhebat, itulah yang seringkali diperdebatkan dalam kehidupan manusia. Begitu pula para murid tentang diri mereka (Mat.18:1). Patutkah manusia bertanya dan merasa seperti itu? Tuhan berfirman: Yesaya 41:9 (TB)  engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu: "Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau"; Kita adalah hamba Tuhan, yang diampuni dan dikasihi-Nya. Tuhanlah yang meneguhkan dan menolong kita (Yes. 41 : 10). 

Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan?
Tuhan Yesus berkata: Matius 18:3-4 (TB)  lalu berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga.

Jadi, merendahkan diri adalah jalan hidup kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan.

Doa:
Pemerintah mengatur dengan baik kehidupan seluruh bangsa di masa “new normal”.