GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Pengorbanan

Terpublikasi Thu, 07 Nov 2019   

oleh:

Ulangan 25 : 5-10; Kisah Para Rasul 22 : 22-23 : 11

Selamat hari Kamis.

Perkawinan levirat (mengawini ipar) diatur oleh hukum Taurat untuk menerbitkan keturunan bagi saudara yang meninggal. Aturan seperti ini mestilah dipatuhi oleh orang Israel supaya mereka menjaga nama keluarga mereka. Ini pengorbanan bagi yang bersedia melakukan hal ini. Pengorbanan adalah yang menyedihkan dan menyakitkan namun itulah jalan yang diambil oleh Paulus ketika dia disapa Tuhan. Paulus tak gentar dengan kesedihan dan sakit itu, sebaliknya ia dengan teguh bersaksi tentang Kristus, baik di hadapan orang Romawi atau di hadapan Mahkamah Agama.
Karena itu: Kisah Para Rasul 23:11 (TB)  Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya: "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma."

Jadi, adakah kita mau bersaksi tentang Tuhan yang hidup?

Doa:
Sedia bersaksi dalam segala keadaan.