GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

PERCAYA DAN MEMULIAKAN TUHAN SELALU

Terpublikasi Thu, 03 May 2018   

oleh:

Ul. 11: 1-17; 1 Tim. 6: 13-16

Mengasihi Tuhan dengan melakukan segala ketetapan, peraturan dan perintah-Nya, itulah yang ditekankan oleh Musa kepada umat Israel. Mengapa? Itulah makna hidup sebagai umat yang mempunyai Allah yang hidup. Kehidupan mereka -umat Israel tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan yang menyertai mereka sepanjang tahun. Tuhan melihat semua yang akan mereka kerjakan. Karena itu, Musa berkata kepada Israel: Ulangan 11:13-16 (TB)  Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi TUHAN, Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya.

Kesetiaan atau ketidksetiaan Israel kepada Tuhan menjadikan mereka mendapat berkat atau kutuk. Karena itu atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, Paulus mengingatkan Timotius supaya membawa ini dalam hidupnya; 1 Timotius 6:13-16 (TB)  Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu: Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin. 

Ya. Segala hormat haruslah diberikan kepada Tuhan dalam hidup kita sehingga hidup kita-perkataan dan perbuatan-memuliakan Dia selalu.