GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Percaya kepada Tuhan

Terpublikasi Wed, 13 Nov 2019   

oleh:

Ayub 25 : 1-26:14; Yohanes 5 : 19-29

Selamat hari Rabu.

Bildad dan Ayub saling bertanya jawab tentang Allah dan kekuasaan-Nya bagi manusia, dan siapakah yang mampu memahami kuasa-Nya? Ketika di dunia ini orang-orang Yahudi mempertanyakan tentang kuasa-Nya, maka Tuhan menjawab: Yohanes 5:24-26 (TB)  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri. 

Jadi, tidakkah kita mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang melakukan kehendak Bapa-Nya?

Doa:

Percaya kepada Tuhan Yesus dan karya-Nya.