GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

PERTOLONGAN TUHAN NYATA

Terpublikasi Sat, 06 Jan 2018   

oleh:

Yesaya 41 : 14 - 20; Yohanes 1 : 29 - 34

Hidup sebagai orang yang tertawan tidaklah menyenangkan. Itulah yang dialami oleh Israel. Mereka bukan hanya hidup menderita namun diolok-olok, bahkan dikatakan sebagai "cacing" dan "ulat". Namun, Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Nya. Sekalipun Tuhan murka kepada Israel, Ia tak pernah melupakan mereka. Karena itu Tuhan berfirman: Yesaya 41 : 14 (TB)  Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel! Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman TUHAN, dan yang menebus engkau ialah Yang Mahakudus, Allah Israel. 

Tuhan tetaplah Allah yang mengasihi mereka. Dia menolong dengan kuasa-Nya. Pertolongan Tuhan kepada dunia telah nyata juga dalam diri Yesus Kristus. Yohanes pembaptis menyatakannya; Yohanes 1 : 29 - 31 (TB)  Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel."Kepada orang banyak, Yohanes pembaptis memberi kesaksian kepada mereka tentang Dia yang datang; Yohanes 1 : 32 - 34 (TB)  Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya. 

Dan aku pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah." Jika demikian, apatah kita tidak akan percaya kepada-Nya?

Apakah: kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban.