GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Pilihlah Tuhan

Terpublikasi Sat, 23 Nov 2019   

oleh:

Yesaya 33 : 17-22; Wahyu 22 : 8-21

Selamat hari Selasa.

Setiap kali kita diperhadapkan kepada pilihan, termasuk pilihan: kepada siapa kita berserah setia dalam hidup. Yesaya dengan tegas menyatakan: Yesaya 33:22 (TB)  Sebab TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Ketika Tuhan menjadi raja atas hidup kita, maka sejahtera dan kebaikanlah yang kita dapatkan, demikian juga sebaliknya. Yohanes dalam kitab Wahyu berkata: Wahyu 22:12-14 (TB)  "Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir."Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.

Tentukanlah pilihan kita. Nyatakanlah dengan jelas karena: Wahyu 22:20 (TB)  Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku datang segera!" Amin, datanglah, Tuhan Yesus! 

Karena kita mesti jelas.

Doa:
Tetap percaya sampai akhir.