GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tetaplah Berjaga-jaga

Terpublikasi Mon, 03 Jan 2022   

oleh:

Mazmur 147:12-20; 2 Tawarikh 1:7-13; Markus 13:32-37

Selamat hari Kamis.

Doa Salomo ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan permintaan supaya diberikan hikmat (2 Taw. 1 : 8-10) justru menjadikan Tuhan memberi berbagai berkat lain kepadanya (2 Taw. 1 : 11-12). Tuhan begitu sayang kepada umat-Nya karena itu pemazmur berkata: Mazmur 147:12-15 (TB)  Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion! Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera firman-Nya berlari. Perbuatan Tuhan merupakan pujian yang patut dinaikkan karena kasih-Nya kepada umat. Ada banyak perbuatan Tuhan yang menolong umat-Nya. Namun, dalam semua itu umat diingatkan supaya jangan terlena. Mereka tetap diminta untuk berjaga-jaga saat Tuhan datang kembali. Markus 13:32-33 (TB)  Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja."Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.

Dalam hidup yang kita jalani, tetaplah berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup kita untuk terus percaya kepada Dia.
 
Doa :
Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi