GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tetaplah Percaya dan Berpengharapan

Terpublikasi Wed, 26 Jul 2023   

oleh:

Mazmur 75; Daniel 12:1-13; Matius 12:15-21

Selamat hari Rabu.

Nubuat tentang Tuhan Yesus bahwa Dialah yang diperkenan oleh Allah dijaga betul. Matius 12:18 (TB)  "Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini supaya orang percaya, bukan takjub saja. Tuhan Yesuslah yang ditetapkan Bapa untuk menjadi Juruselamat dunia. Dalam perjalanan kehidupan, hal ini masih tersembunyi bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan namun nampak jelas kehidupan orang percaya. Daniel 12:9-12 (TB)  Tetapi ia menjawab: "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman.

Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik; tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari. Pada waktunya, Tuhan menjadi hakim yang adil atas setiap manusia. Mazmur 75:2 (TB)  (75-3) "Apabila Aku menetapkan waktunya, Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. 

Karena itu jangan takut. Tetaplah menjadi orang yang berpengharapan.

Doa :
Pemerintah tetap memantau keadaan sehingga menetapkan prokes yang dipatuhi oleh semua masyarakat.