GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Warta Keselamatan

Terpublikasi Mon, 11 Apr 2022   

oleh:

Mazmur 31:10-17; Yesaya 54:9-10; Ibrani 2:10-18

Selamat hari Jumat.

Tuhan adalah pokok selamat bagi umat-Nya. Dengan pengorbanan-Nya, Tuhan Yesus tidak membawa umat kepada murka Allah. Yesaya 54:9-10 (TB)  Keadaan ini bagi-Ku seperti pada zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah Aku telah bersumpah bahwa Aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.  Pemberontakan Israel disamakan dengan zaman  Nuh, namun Tuhan ingat kepada janji-Nya untuk tidak akan berlaku seperti, zaman Nuh.

Oleh karena itu penulis kitab Ibrani mengungkapkan: Ibrani 2:10-11 (TB)  Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah — yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan —, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, warta keselamatan itu disampaikan kepada semua orang dan semakib banyak orang supaya diselamatkan.

Tidakkah kita mendengar warta selamat itu? Wartakanlah kepada semua orang.

Doa :
Pelaksanaan WFO dan pembelajaran di sekolah dengan patuh protokol kesehatan.