GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Dengarkanlah Dia!

Terpublikasi Sat, 22 Feb 2020   

oleh:

Keluaran 24 : 12 – 18; Mazmur 2; 2 Petrus 1 : 16 – 21; Matius 17 : 1-9

Selamat Minggu Transfigurasi.

Gunung adalah tempat yang dipercaya sebagai tempat yang mahakuasa tinggal. Baik orang Israel dan bangsa-bangsa sekitar mempercayai itu. Peristiwa Musa menerima sepuluh firman dan peristiwa transfigurasi juga di atas gunung. Transfigurasi adalah peristiwa berubahnya rupa Tuhan Yesus menjadi bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya putih bersinar seperti terang(Mat. 17 : 2), dan tampilnya Musa dan Elia; dua tokoh Perjanjian Lama, yang satu pemimpin Israel keluar dari Mesir dan yang lain nabi yang membawa kebenaran. Di atas gunung inilah Bapa menyatakan siapa Yesus sekali lagi (yang pertama dalam peristiwa baptisan; Mat. 3 : 17): Matius 17:5 (TB)  Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata: "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia."Suatu pernyataan yang tegas supaya kita mendengar Kristus, yang juga berarti mengikut Dia dalam sepanjang hidup kita. Sama seperti kesaksian penulis kitab Petrus yang menyatakan bahwa pernyataan Allah Bapa dalam awan menjadikan dia makin diteguhkan siapa Yesus.

Tidakkah kita tiap hari makin dikuatkan untuk mengikut Tuhan dalam hidup kita? Sekalipun mungkin jalan hidup kita tidak mulus? Percayalah: Dia yang ditentukan Bapa menyelamatkan hidupmu.

Doa:
Teguh berjalan mengikut Tuhan.