GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Kasih kepada Tuhan dan Sesama

Terpublikasi Mon, 01 Nov 2021   

oleh:

Mazmur 51; Ulangan 6: 10-25; Roma 12: 17-21; 13: 8-10

Selamat hari Senin.

Hidup yang berpaut dan bersandar kepada Tuhan, itulah hidup yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Kepada umat Israel yang berjalan dari Mesir dan keturunannya ditegaskan: Ulangan 6:12-13 (TB)  maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu; kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. Tuhanlah yang sudah bertindak untuk mereka, maka selayaknyalah mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Ini tercermin dalam sikap hidup orang beriman dalam hidupnya. Roma 12:21 (TB)  Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!
Roma 13:10 (TB)  Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 

Hidup dalam kasih kepada sesama adalah wujud mengasihi dan taat kepada Tuhan.
Adakah kita tetap melakukannya, juga dalam kesulitan kita?

Doa :
Petugas medis dan para medis dalam pelayanan mereka.