GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Kemurahan Tuhan

Terpublikasi Fri, 14 Aug 2020   

oleh:

Yesaya 56 : 1, 6 – 8; Mazmur 67; Roma 11 : 1 – 2, 29 – 32; Matius 15 : 21 – 28


 

Selamat hari Minggu.
Siapakah yang diselamatkan? Itu adalah pertanyaan sejak lama dan ditanyakan oleh semua agama? Lalu, bagaimana jawab kita? 
Sepanjang sejarah manusia membuat pengkotak-kotakan. Namun, apa kata Tuhan?

Yesaya 56:6-7 (TB)  Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama TUHAN dan untuk menjadi hamba-hamba-Nya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku, 
mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan mau menjadikan rumah-Nya, rumah dari segala bangsa. Adakah semua orang menanggapinya? Apakah semua orang mau menjadi penghuni rumah Tuhan?
Undangan sudah diberikan Tuhan. Adakah kita menolaknya?
Perempuan Kanaan percaya (Mat. 15: 21-28), dan anaknya sembuh. Panggilan terus diberikan; Roma 11:29-31 (TB)  Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan.

Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan memberikan kasih karunia dan kemurahan-Nya. Adakah kita menolaknya?

Doa:
Gereja diberikan hikmat untuk menjaga kehidupan jemaat.