GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Kemurahan Tuhan

Terpublikasi Thu, 16 Sep 2021   

oleh:

Mazmur 54; 1 Raja-raja 22: 24-40; Roma 11: 25-32

Selamat hari Jumat.

Pertolongan umat adalah dari Tuhan. Dialah tempat kita selalu berharap, itulah yang dinyatakan oleh pemazmur : Mazmur 54:4 (TB)  (54-6) Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang menopang aku. Itulah yang dialami oleh Mikha. Kepada Ahab, raja Israel ia tetap membawa firman Tuhan sebagai peringatan kepadanya namun sayangnya Ahab tidak mau mendengar (1 Raj. 22 : 25-27) sampai kemudian ia mati karena panah. Ketaatan kepada Tuhan dan Fiirman-Nya itulah yang mesti kita bangun dalam hidup kita. Ketika Dia berbicara, hendaklah kita mau mendengar - Nya karena peringatan Tuhan adalah kemurahan-Nya.

Ketika berbicara tentang penyelamatan, Paulus mengingatkan bagaimana Tuhan bersabar terhadap ketidaktaatan kita, dan karena itu Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Roma 11:30-32 (TB)  Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua.

Ya. Hidup kita yang ditebus ini adalah kemurahan Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Tidakkah kita mensyukuri dan menjaganya?

Doa :
Ojek online dan ojek pangkalan yang terdampak pandemi.