GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Masih Perlu Alasan?

Terpublikasi Thu, 11 Jun 2020   

oleh:

Keluaran 19 : 2 – 8; Mazmur 100; Roma 5 : 1 – 8; Matius 9 : 35 – 10 : 8

Selamat hari Minggu.

Apa yang mesti dilakukan oleh manusia dalam hidupnya? Tuhan berfirman: Keluaran 19:5-6 (TB)  Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel."Itulah yang Tuhan ajakkan kepada Israel: "..... sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku....". Bukankah itu sesuatu yang memang sudah semestinya kita lakukan, karena Tuhan baik, seperti kata pemazmur?
Semua kebaikan Tuhan, bukankah kita mengucap syukur atasnya? Dengan apa? 

Matius 10:7-8 (TB)  Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Memberitakan Injil Kerajaan Allah itulah yang patut menjadi prilaku kehidupan kita. Ingatlah: Roma 5:6, 8 (TB)  Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.

Jadi, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Masih perlu alasan tidak melakukan?

Doa:
Usaha gereja menolong anggota jemaat yang terdampak pendemi baik melalui bantuan langsung atau e-katalog usaha kecil.