GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Mewarta Injil Kerajaan

Terpublikasi Mon, 03 Aug 2020   

oleh:

Yesaya 55 : 1 – 5; Mazmur 145 : 8 – 9, 14 – 21; Roma 9 : 1 – 5; Matius 14 : 13 - 21

Selamat hari Minggu.

Setiap orang beriman diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Penulis kitab Yesaya mengingatkan: Yesaya 55:3 (TB)  Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud. Perintah itu sekarang ditujukan kepada kita. Kita dipanggil tidak hanya menerima keselamatan. Sebagaimana para murid yang diberi perintah oleh Tuhan Yesus: Matius 14:16 (TB)  Tetapi Yesus berkata kepada mereka: "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan."

Orang-orang yang lelah dan kelaparan adalah mereka yang perlu dikasihi. Adakah kita melihatnya dalam hidup kita? Maka sebagaimana Tuhan Yesus berkata, menjadi tanggungjawab kitalah ketika mereka ada di hadapan kita. Tanggungjawab yang mestinya dilakukan oleh Israel jasmani. Roma 9:4 (TB)  Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji.  Dan Paulus berdukacita (Rom. 9 : 1-2) karena Israel jasmani melalaikan ini. 

Mari, sebagai Israel rohani kita melakukannya dalam hidup kita.

Doa:
Kesiapan gereja menghadapi “New Normal".