GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

PEMIMPIN YANG BENAR, BUKAN YANG BAIK SAJA

Terpublikasi Fri, 05 May 2017   

oleh:

Kel. 3: 16-22, 4: 18-20; 1 Petr. 2: 13-17

Episode penderitaan Israel di Mesir sudah lama berlangsung. Dan untuk menolong umat-Nya, Tuhan memanggil Musa untuk diutus-Nya menjadi hamba yang menuntun Israrl keluar dari tanah perbudakan ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya;Keluaran 3:16-17 (TB) Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman: Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi Aku telah berfirman: Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.Dan Musa berangkat bersama keluarganya untuk memimpin bangsanya menuju ke tanah perjanjian. Dalam tugas untuk memimpin, salah satu godaan yang besar adalah menjadi sombong. Namun Musa diingatkan: ia adalah pion yang Tuhan tunjuk dalam rancangan agung keselamatan-Nya bagi Israel. Kita pun -peminpin- apapun dan siapapun yang kita pimpin ingatlah dalam hidup bersama orang lain;1 Petrus 2:16-17 (TB) Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!Jadilah pemimpin tanpa angkuh, congkak dan sombong.