GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Percaya: Tuhan Menolong

Terpublikasi Tue, 01 Mar 2022   

oleh:

Mazmur 91:1-2, 9-16; Keluaran 5: 52 - 6: 12; Kisah Para Rasul 7:35-42

Selamat hari Jumat.

Kepada umat Israel yang berkeluh kesah kepada Tuhan karena beratnya penindasan orang Mesir, Tuhan memanggil Musa dan Harun dan mengutus mereka untuk memimpin umat-Nya, Israel (Kel. 6 : 1-7). Namun tidaklah mudah menjadi umat yang setia kepada-Nya (Kis. 7 : 35-42). Yang diperlukan oleh umat adalah percaya, seperti yang Tuhan nyatakan: Mazmur 91:15-16 (TB)  Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku." 

Tidakkah kita akan ingat kasih Tuhan kepada kita dalam sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kita di hari lalu juga akan tetap menyertai hari ini dan nanti? Percayalah dalam segala keadaan, juga dalam keadaan yang paling sulit sekalipun.

Doa :
Pelaksanaan WFO dan pembelajaran di sekolah dengan kepatuhan protokol kesehatan.