GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Pertobatan

Terpublikasi Mon, 02 Aug 2021   

oleh:

Mazmur 51 : 1 – 14; Keluaran 32 : 19 – 26a; 1 Korintus 11 : 17 – 22

Selamat hari Kamis.

Saat melakukan dosa, apa yang mesti kita lakukan? Banyak orang yang berusaha untuk membenarkan dosa itu dengan berbagai dalih, dan itulah yang dikatakan oleh Harun (Kel. 32 : 22-24). Atau tindakan yang lain. Baik umat Israel yang meminta kepada Harun supaya dibuatkan allah lain, maupun jemaat Korintus yang makan perjamuan untuk mengenyangkan diri mendatangkan cemoohan bagi persekutuan mereka. Apakah yang mesti mereka lakukan?
Daud memberi contoh ketika kepadanya ditunjukkan kesalahan oleh nabi Natan, dalam Mazmurnya ia meratap kepada Tuhan: Mazmur 51:1-3 (TB)  Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, (51-2) ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. (51-3) Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar! 
(51-4) Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
(51-5) Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
Kesadaran bahwa ia melakukan kesalahan kepada Tuhan, Daud memohon ampun kepada Tuhan.

Adakah kesadaran yang sama kita miliki ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup kita? Lakukan dengan segera.

Doa :
Kesiapan masyarakat untuk menerima vaksin.