GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Pertolongan Tuhan

Terpublikasi Sun, 03 May 2020   

oleh:

Keluaran 3: 1-12; Kisah Para Rasul 7: 1-16

Selamat hari Jumat.

Kasih dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Dia tidak hanya ada di masa suka. Dia ada di masa duka, sulit, kesesakan kita. Itulah juga ketika umat Israel di Mesir mengalami keadaan yang  sulit. Keluaran 3:9-10 (TB)  Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada-Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir."Pertolongan Tuhan juga nyata kepada Stefanus di hadapan Mahkamah Agama, ketika ia menghadapi tuduhan palsu.

Tidakkah kita juga punya cerita tentang kebaikan Tuhan? Bagaimana Tuhan beserta?
Di masa pendemi covid-19 ini, adakah cerita pertolongan Tuhan dalam hidupmu?

Doa:
Kesediaan kita (jemaat)  untuk ikut serta mengatasi dampak covid-19, khususnya mereka yang mencari nafkah harian.