GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Taat dan Setia

Terpublikasi Mon, 30 Aug 2021   

oleh:

Mazmur 106: 1-6, 13-23, 47-48; Ulangan 4: 9-14; 1 Timotius 4: 6-16

Selamat hari Senin.

Taat dan setia kepada Firman Tuhan itulah yang mesti ada dalam hidup umat. Ketika umat Israel di padang gurun mereka diingatkan tentang hal ini. Ulangan 4:9-10 (TB)  Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut kepada-Ku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. 

Ini penting bagi kita sebagai umat Tuhan karena itulah wujud syukur kita atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita (Mzm. 106 : 3-5). Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius: 1 Timotius 4:14-16 (TB)  Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.

Mari kita pun menjadi oranf-orang yang taat dan setia kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kita.
 
Doa :
Petugas medis dan paramedis selalu diberikan semangat untuk tetap