GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tetaplah Percaya

Terpublikasi Mon, 02 Nov 2020   

oleh:

Mazmur 70; Amos 3: 1-12; Wahyu 9: 13-21

Selamat hari Jumat.

Seorang nabi, sama dengan pengkotbah mestilah menyatakan kebenaran dari Tuhan. Amos 3:7-8 (TB)  Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan ALLAH telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? "Amos mengungkapkan seorang nabi akan mewartakan Firman karena Tuhan telah menyuruhnya menyampaikan Firman Tuhan kepada umat. Jadi, jikalau Tuhan berfirman, tidakkah umat mendengar?

Itu adalah teguran keras Amos kepada umat Israel, mengingatkan kepada raja-raja mereka. Adakah orang juga mengindahkan peringatan Tuhan kepada kita tentang menyambut sang Mesias? Adakah kita bersiap diri atau mengabaikan saja? 
Tuhan Yesus menyatakan saat kedatangan Anak Manusia: Matius 24:12-14 (TB)  Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya."

Bersaksilah, dan bertahanlah beriman sampai akhir.

Doa :
Kebersamaan keluarga dalam menghadapi dampak pendemi covid-19.