GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tuhan, Pertolonganku

Terpublikasi Sun, 03 May 2020   

oleh:

Mazmur 23; Keluaran 3: 16-22, 4: 18-20; 1 Petrus 2: 13-17

Selamat hari Jumat.

Sebagai orang yang diselamatkan dan hidup kita di tangan Tuhan, gembala yang baik; apakah yang patut kita hayati?
Penulis kitab satu Petrus berkata: 1 Petrus 2:16 (TB)  Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup benar, itulah yang patut dilakukan karena percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang merancangkan hidup kita. Tuhan jugalah yang menjadi penolong Musa ketika berhadapan dengan oran Yahudi, dan juga ketika berhadapan dengan Firaun.

Tuhan jugalah yang membuat orang-orang Mesir  berbaik hati kepada Musa dan rombongannya (Kel. 3 : 21-22). Percayalah; Tuhan memelihara kita.

Doa:
Kehidupan setiap orang dalam menghadapi dampak covid-19, khususnya mereka yang mencari nafkah harian, supaya Tuhan memelihara.