GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tuhan Sumber Kekuatan dan Kehidupan

Terpublikasi Tue, 29 Nov 2022   

oleh:

Mazmur 72:1-7, 18-19; Yesaya 4:2-6; Kisah Para Rasul 1:12-17, 21-26

  Selamat hari Kamis.

Tuhan sebagai pokok selamat adalah pengakuan iman umat Israel. Ketika umat mengalami penderitaan karena dosa, pemulihan Tuhan menjadi nyata. Yesaya 4:3-5 (TB)  Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila TUHAN telah membersihkan kekotoran puteri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka TUHAN akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan TUHAN sebagai tudung. Tuhan adalah pelaku utama segala kebaikan dalam kehidupan umat-Nya. Dialah yang memulihkan kehidupan mereka. Mazmur 72:18-19 (TB)  Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri! 

Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Tuhan sebagai sumber pertolongan juga nyata ketika para murid menggenapkan jumlah mereka. Para murid berdoa. Kisah Para Rasul 1:23-26 (TB)  Lalu mereka mengusulkan dua orang: Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata: "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu.

Mari kitapun menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan pertolongan kita.

Doa :
Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi booster.