GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tuhan Tempat Perlindungan

Terpublikasi Tue, 01 Mar 2022   

oleh:

Mazmur 91:1-2, 9-16; Keluaran 5:10-23; Kisah Para Rasul 7:30-34

Selamat hari Kamis.

Setelah Musa dan Harun menghadap kepada Firaun, umat Israel ditindas makin keras dalam pekerjaan mereka membuat batu bata, dan itu menimbulkan amarah orang Israel kepada Musa (Kel. 5 : 10-23). Dalam peristiwa seperti ini, apakah benar Tuhan tidak berpihak kepada umat-Nya? Benarkah kesakitan, penderitaan kita sebagai orang beriman adalah tanda Tuhan tidak berpihak?
Stefanus mengingatkan kepada orang banyak bagaimana cara Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan umat-Nya, Israel. Kisah Para Rasul 7:33-34 (TB)  Lalu firman Allah kepadanya: Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir dan Aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan Aku telah turun untuk melepaskan mereka; karena itu marilah, engkau akan Kuutus ke tanah Mesir. 

Tuhan bukanlah Allah yang berdiam diri. Dia selalu menjadi pokok selamat bagi umat-Nya (band. Mxm. 91 : 1-2). Tidakkah kita menyadarinya? 

Doa :
Pelaksanaan vaksinasi bagi orang dengan faktor resiko tinggi.