GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Kebaikan Tuhan

Terpublikasi Fri, 06 Aug 2021   

oleh:

Mazmur 107: 1-3, 33-43; Yesaya 55: 1-9; Markus 8: 1-10

Selamat hari Rabu. Tuhan itu baik. Itulah yang dinyatakan oleh pemazmur (Mzm. 107 : 1-3). Ia memelihara umat milik kepunyaan-Nya, dan selalu merancangkan yang baik untuk mereka. Itah juga ajakan bagi umat Israel di pembuangan: supaya mereka kembali berbalik kepada Tuhan dan menikmati kebaikan-Nya.Yesaya 55:6-7 (TB) Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.Kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup umat-Nya. Rancangan keselamatan telah dirancang - Nya bagi umat (Yes. 55 : 8-9). Tuhan yang berbelas kasihan juga nyata ketika orang banyak telah mengikut Tuhan selama tiga hari dan Tuhan Yesus memberikan mereka makan (Mark. 8 : 1 - 10). Ada banyak kebaikan Tuhan Yesus berhubung dengan orang-oran yang bersama Dia. Adakah kita melihat, merasakan kebaikan Tuhan? Hayatilah karya kasih-Nya dalam hidup kita.   Doa: Pelaksanaan PPKM Level.