GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Kebenaran

Terpublikasi Thu, 21 Nov 2019   

oleh:

2 Tawarikh 18 : 12-22; Ibrani 9 : 23-28

Selamat hari Kamis.

Disuruh berkata dusta, ini kata Mikha: 2 Tawarikh 18:13 (TB)  Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan."Kejujuran seperti inilah yang menunjukkan kebenaran yang murni. Lalu, apa kebenaran tentang Imam kita, Yesus Kristus?

Ibrani 9:26-28 (TB)  Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.  Itulah kebenaran yang sejati, bahwa karya keselamatan-Nya dilakukan sekali, dan cukup untuk menebus dosa kita.

Akankah kita sia-siakan?

Doa:
Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri.