GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Mendengar dan Percaya

Terpublikasi Thu, 10 Feb 2022   

oleh:

Mazmur 1; Yeremia 13:12-19; Kisah Para Rasul 13:26-34

Selamat hari Kamis.

Nasehat bijak supaya selalu mendengar Firman Tuhan dan menjauhi yang jahat (band. Mzm. 1) selalu dinyatakan kepada umat. Namun sayang tidak selalu umat mau melakukannya. Yeremia diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan kepada umat Tuhan, bahkan dengan terus terang. Yeremia 13:15-17 (TB)  Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab TUHAN telah berfirman. Permuliakanlah TUHAN, Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba TUHAN diangkut tertawan. 

Mendengar Firman Tuhan dan melakukan dalam hidup itulah ajakan senantiasa. Itulah juga yang dinyatakan Paulus dalam kotbahnya yang mengingatkan setiap orang mendengar dan percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 13:26, 32-33 (TB)  Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam mazmur kedua: Anak-Ku Engkau! Aku telah memperanakkan Engkau pada hari ini.  

Karya kasih Tuhan sudah dinyatakan untuk menggenapi karya kasih Allah kepada dunia, dan kepada kita pun ini diwartakan. Tidakkah kita percaya?
 

Doa :
Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi.