GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Pertobatan

Terpublikasi Mon, 22 Aug 2022   

oleh:

Mazmur 10; Yeremia 7:1-15; Ibrani 3:7-4:11

Selamat hari Senin.

Firman Tuhan melalui Yeremia mengingatkan kepada umat: hidup ini bukan hanya ritual hari Minggu. Hidup sebagai umat Tuhan adalah hidup setiap hari yang menunjukkan kebenaran Allah dalam hidup kita. Yeremia 7:3-7 (TB)  Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi: Ini bait TUHAN, bait TUHAN, bait TUHAN, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Inilah Firman yang Tuhan nyatan supaya kita berlaku benar dalam hidup kita. Tuhan menghendaki pertobatan dalam hidup kita (band. Ibr. 3: 13-14). Penulis kitab Ibrani menjadikan umat Israel yang memberontak kepada Tuhan di padang gurun sebagai contoh mereka yang tak mau bertobat (Ibr. 3:15-19). Ibrani 4:7 (TB)  Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu "hari ini", ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu!"  

Panggilan Tuhan hari ini mengingatkan tentang pettobatan bagi kita. Dan satu peringatan: jangan keraskan hatimu.

Doa :
Bersyukur dan berterima kasih untuk petugas medis dan paramedis yang tetap berjuang.