GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah

Login
Remember me

Tuhan Menegur. Bencikah?

Terpublikasi Wed, 25 Sep 2019   

oleh:

Amos 6 : 8-14; Wahyu 3 : 14-22

Selamat hari Senin.

Jika ditanyakan: apa yang dibenci Allah? Maka melalui kitab Amos ini dijawab: Amos 6:8 (TB)  Tuhan ALLAH telah bersumpah demi diri-Nya, — demikianlah firman TUHAN, Allah semesta alam —: "Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya; Aku akan menyerahkan kota serta isinya."Tuhan Allah membenci kesombongan dan hidup umat-Nya yang hanya untuk kepentingannya sendiri, dan tidak mempedulikan kehidupan orang lain. Teguran yang sama Tuhan berikan kepada jemaat di Laodikia. Mereka bangga dengan kekayaannya, dan merasa hidup nyaman dengan memikirkan diri sendiri (Wah. 3 : 17-18). Jadi, bencikah Allah dengan mereka?
Wahyu 3:19-20 (TB)  Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!
Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.

Justru karena Tuhan mengasihi maka Dia menegur supaya umat-Nya berlaku benar kepada sesamanya.

Doa: 
Diberi hati yang mau peduli kepada orang lain, dan tidak mengutamakan diri.